Passeig de Gràcia, 54, 7è C
08007 Barcelona (Espanya)
Tel.: 934 961 600 - Fax: 934 873 900
a/e: info@inkcat.es - Skype: inkmultilingual

INK Multilingual Solutions SA
Lliuraments puntuals i controls de qualitat estrictes
Serveis

Serveis lingüístics

Traduccions
Traduïm textos de tota mena: manuals tècnics, catàlegs de productes, memòries anuals, protocols mèdics, monografies, presentacions en PowerPoint, llocs web, etc.

Correccions d'originals
Corregim l'ortografia, la gramàtica, l'estil i l'ortotipografia de textos originals escrits per nadius de l'idioma en què estan redactats.

Correccions de proves / Galerades
Una vegada maquetats els textos, i abans d'enviar-los a impremta, fem correccions de proves finals i de galerades per assegurar-nos que el text s'ha maquetat correctament.

Transcripcions
Transcrivim conferències, anuncis, seminaris, presentacions, etc., de format àudio a format digital editable, principalment en format Microsoft Word.

Disseny i maquetacions
A partir dels textos ja corregits fem propostes de disseny de portades o col·leccions i en maquetem els continguts (text, gràfiques, taules, etc.) segons les preferències de cada client.


Formats que tractem

A INK podem tractar tot tipus de formats, entre els quals s'inclouen:
  • doc, rtf, txt, xls, ppt, etc. (mantenim el format de l'original).
  • Adobe PDF.
  • html, xml, sgml, xhtml, etc. (mantenim el format de l'original).
  • avi, mpeg, wav, etc.
  • QuarkXPress, Illustrator, InDesign (de PC i de MAC) (mantenim el format de l'original).
Gestionem amb agilitat projectes multilingües de manuals tècnics, catàlegs de productes, llocs web, etc. Així, els nostres clients s'estalvien el procés de maquetació final, ja que ens envien els documents directament en Indesign, Quark, etc., i nosaltres els tornem traduïts i maquetats a punt per donar el vistiplau final i enviar-los a impremta.
Segueixi'ns a
Segueixi'ns a Linkedin  Segueixi'ns a Facebook  Segueixi'ns a Twitter
Tel.: 934 961 600
Skype: inkmultilingual Skype
Fax: 934 873 900
a/e: info@inkcat.es