Passeig de Gràcia, 54, 7è C
08007 Barcelona (Espanya)
Tel.: 934 961 600 - Fax: 934 873 900
a/e: info@inkcat.es - Skype: inkmultilingual

INK Multilingual Solutions SA
El 96% dels nostres clients recomanaria els nostres serveis
Clients

INK manté molt bones relacions amb els clients. Som conscients que cada vegada exigeixen més qualitat i terminis de lliurament més ajustats. No solament valoren la qualitat i la puntualitat en el lliurament dels nostres serveis, sinó també el tractament i el seguiment continuat dels seus projectes.

Sabem que el nostre èxit futur depèn de la nostra capacitat de comprendre les seves necessitats i convertir aquest coneixement en solucions amb clars beneficis per als seus negocis, sobre la base d'una estreta cooperació. A INK sabem què s'hi juguen i tenim molt presents els diversos reptes i problemes a què s'enfronten.

Hem fet una enquesta de satisfacció per conèixer l'opinió dels nostres clients sobre diversos aspectes de la nostra empresa i els resultats han estat plenament satisfactoris.

Majoritàriament han puntuat per damunt de 8 aspectes tan importants com la qualitat, la puntualitat, la confiança i la fiabilitat, fet que ens omple de satisfacció. També som conscients dels aspectes que hem de millorar perquè tots els punts positius esdevinguin una constant i en cap moment no es produeixin desajustos que afectin el servei que els oferim.

Consulti aquí els resultats de l'enquesta de satisfaccióAlguns dels nostres clients
Alguns dels nostres clients


L'opinió dels nostres clients

Ens ofereixen un servei ràpid i eficaç. S'adapten de manera idònia al públic objectiu de les nostres campanyes de comunicació en qualsevol mitjà.
Director de comunicació d'una de les principals empreses de publicitat d'Espanya
A INK sempre han treballat amb molta professionalitat i estem del tot satisfets amb la seva feina. A més de mostrar-se afables i predisposats a oferir un bon servei, segueixen tant les instruccions escrites com les orals en tot moment, lliuren el material amb estricta puntualitat i les traduccions sempre compleixen els nostres exigents estàndards de qualitat. INK gestiona els nostres projectes de manera experimentada i professional. Per això no dubtem a recomanar-ne els serveis.
Cap de compres d'una important empresa de traduccions sueca
Els serveis lingüístics d'INK, amb qui treballem des de fa anys, són eficaços i flexibles. Dominen la tecnologia, el tracte amb els gestors de projectes és molt cordial i respecten sempre els lliuraments previstos.
Director de Màrqueting per a Europa d'una multinacional japonesa del sector audiovisual
Des de fa més d'una dècada, treballem amb INK en la preparació, manipulació i traducció de dossiers de registre dels nostres productes. Estem francament satisfets amb els seus serveis.
Cap de registres d'un laboratori farmacèutic d'àmbit multinacional
INK ha estat capaç de gestionar i dur a terme en un breu espai de temps (4 mesos) la traducció de tota la documentació contractual i operativa de la nostra entitat.

Al llarg dels deu anys de la nostra col·laboració, el compromís d'INK ha estat excel·lent, i s'han utilitzat sempre els procediments adequats per implantar amb èxit les traduccions en els idiomes sol·licitats en els nostres sistemes tecnològics d'informació. Actualment són el nostre proveïdor de serveis lingüístics i hi confiem el manteniment i l'actualització de tota la nostra documentació.
Responsable de normativa del Departament d'Organització d'una important entitat bancària nacional
Segueixi'ns a
Segueixi'ns a Linkedin  Segueixi'ns a Facebook  Segueixi'ns a Twitter
Tel.: 934 961 600
Skype: inkmultilingual Skype
Fax: 934 873 900
a/e: info@inkcat.es